Begrippenlijst

Voor veel woorden op het gebied van sociale gelijkheid hebben we in het Nederlands niet echt een woord. Vandaar dat hiervoor de Engelse woorden gebruikt worden, en die worden bij deze even uitgelegd. Net als de definitie van enkele belangrijke woorden zoals wij die hier op Today’s Feminism gebruiken. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk definities te onderbouwen met bronnen, maar van een enkele was het moeilijk een goede definitie te vinden.

Bodyshaming – het hebben van ongepaste negatieve kritiek op het uiterlijk van iemand anders of van jezelf (bron). Hieronder valt bijvoorbeeld ook fat shaming en thin shaming.

Catcalling – het nafluiten of naroepen van met name vrouwen op straat in de hoop op aandacht, of in sommige gevallen een hookup.

Cis(gender) – iemand die zich doenbaar goed voelt bij zijn biologische identiteit (bron).

Cultural appropriation – wanneer iemand bepaalde aspecten van een cultuur waar zij niet toe behoren toe-eigent (bron, vertaald).

Feminisme – Een beweging die ernaar streeft dat vrouwen dezelfde rechten en mogelijkheden krijgen als mannen (bron).

Glazen plafond – de onzichtbare barrière gevormd door een complex samenspel van factoren, waardoor vrouwen geen toegang hebben tot leidinggevende functies in organisaties die door mannen gedomineerd worden (bron).

Homofobie – vrees voor homofilie of homoseksualiteit (bron).

Hypermasculinity – een psychologische term voor het overdrijven van mannelijk stereotypisch gedrag (bron, vertaald).

Male (sexual) entitlement – wanneer mannen denken ergens recht op te hebben puur en alleen omdat ze mannen zijn (bron). Wordt met name gebruikt in relatie tot seks.

Male privilege – een concept dat de sociale, economische en politieke voordelen en rechten beschrijft die mannen hebben vanwege hun geslacht.

Mansplaining – iets op een neerbuigende manier uitleggen, over het algemeen van mannen naar vrouwen toe. In veel gevallen gaat dit over onderwerpen waar degene aan wie het uitlegt wordt meer over het onderwerp weet dan degene die het uitlegt (bron).

Misandry – het haten van mannen en jongens (bron, vertaald).

Misogyny – het haten van vrouwen (bron).

Patriarchy – een sociaal systeem waar mannen de grootste macht en heerschappij hebben op het gebied van politiek leiderschap, morele autoriteit, sociale privileges en bezit (bron). Volgens dit systeem hebben mannen het voor het zeggen.

People of color (POCs) – iedereen die niet blank is.

Racisme – opvatting dat het ene menselijk ras superieur is aan het andere (bron).

Reverse Racism/Sexism – discriminatie naar een dominante groep toe, zoals mannen of blanken. Op Today’s Feminism zijn wij van mening dat dit niet bestaat. Begrippen als racisme en seksisme verwijzen naar onderdrukte groepen, en groepen die niet onderdrukt zijn kunnen dus geen slachtoffer worden van racisme.

Seksisme – discriminatie op basis van geslacht (bron).

Slutshaming – een sociaal stigma dat gebruikt wordt voor mensen, met name vrouwen en meisjes, die op seksueel vlak de traditionele verwachtingen die mensen van hen hebben niet naleven (bron, vertaald). Hierbij draait het niet alleen om seks, maar bijvoorbeeld ook zoiets als naaktfoto’s.

Transfobie – angst voor transgenderisme en transseksualiteit, alsmede het vijandige en discriminerende gedrag dat hieruit voorkomt (bron).

Transgender – iemand wiens genderidentiteit afwijkt van wat als “normaal” staat voorgeschreven (bron).

Validisme (ableism) – het discrimineren of maginaliseren van mensen die een lichamelijke of geestelijke beperking hebben (bron).

Victimblaming – een vorm van morale ontkoppeling waarbij de dader of omstanders de schuld van iets bij het slachtoffer leggen (bron).

White feminism – feminisme dat alleen voordelig is voor blanke vrouwen, ook wel non-intersectional feminism (bron). White feminists komen bijvoorbeeld niet actief op voor de rechten van POCs of de LGTBQ+ gemeenschap. Een duidelijk voorbeeld van een white feminist is Taylor Swift.

White privilege – de privileges waar mensen die als blank gezien worden van profiteren. Privileges die POCs niet krijgen (bron). Een voorbeeld hiervan is Brock Turner die een bewusteloze vrouw verkracht en na drie maanden vrijkomt, terwijl men of color regelmatig doodgeschoten worden om kleine vergrijpen, of zelfs zonder reden.

Deze lijst zal regelmatig aangevuld worden. Is er een woord dat jij graag op deze pagina terugziet? Mail het naar info@todaysfeminism.nl.